Menu
Silkeborg Skyttelaug af 1857
Silkeborg Skyttelaug af 1857

Anbefaling

Anbefal et potentielt medlem og giv en begrundelse for personens optagelse.

Om at stille

Som medlem af Silkeborg Skyttelaug kan du her stille en anden person, som du mener er egnet til at deltage i lauget – og i øvrigt gerne vil være det.

Vær opmærksom på, at vi som bekendt har et max på 179 medlemmer og at der derfor er en betydelig venteliste.

Som stiller er det din opgave, at sikre at vedkommende bliver ordentligt indført i laugets vedtægter og traditioner samt i sin optræden lever op til laugets skrevne og uskrevne regler.