Overskud i Skyttelauget

Efter et økonomisk vanskeligt regnskabsår for 2014, har Skyttelauget igen fint styr på økonomien.

På laugets generalforsamling fremlagde finansminister Orla Nissen et succesfuldt regnskab for 2015. Det viser et overskud på knap 6.500 kr., efter et minus på næsten det dobbelte i 2014.

Det var i øvrigt finansminister Orla Nissens sidste regnskab. På generalforsamlingen blev han afløst af skyttebroder Flemming Heiberg. Der var genvalg til kultur- og vicestatsminister Hans Rindom Hansen, fødevareminister Ken Pedersen og statsminister Henrik Holst Christensen.

Inden sidstnævnte aflagde beretning, blev to af laugets afdøde brødre mindet med et minuts stilhed. Æresmedlem Eigil Salomonsen og skyttebroder Jørgen Aslak afgik ved døden i 2015. Æresmedlem Eigil Salomonsen var medlem af Silkeborg Skyttelaug af 1857 siden 1956.

Generalforsamlingen godkendte tirsdag den 14. juni som dato for sommerskydningen, og den traditionsrige gallafest med damer afholdes fredag den 23. september. 

På billedet ses en overordentlig glad Orla Nissen

Læs hele referatet med login