Den vovelige start i 1857

I begyndelsen af maj 1857 rykkede en kreds af gæve borgere på den såkaldte handelsplads Silkeborg en annonce ind i den ganske nystiftede Silkeborg Avis med det formål at få dannet en fugleskydningsforening.

I annoncen hed det:

”Mandagen den 13. Juli Klokken 7 ½ Aften afholdes Generalforsamling hos Gjæstgiver Keller, ved hvilken der blandt andet vil blive vedtaget om og naar, der i indeværende Sommer skal afholdes en Fugleskydning. For bestyrelsen. Kjellerup”.

Foreningen blev dannet, og dens første ledelse kom til at bestå af de tre såkaldte directeurer, tre egentlig ligestillede direktører. Tilsyneladende blev formanden sagførerfuldmægtig Kjellerup, og det var jo også ham, der havde underskrevet annoncen. De to øvrige blev urmager Bunch og skovfoged Rix.

Første skydning fandt sted i det dengang fjerntliggende Lunden, hvor skræddermester Viel blev fuglekonge. Allerede 10 år efter stiftelsen havde foreningen 113 medlemmer.

Skytterne samlet i lunden ved 50 års jubilæumsskydningen i 1907. Midt i billedet er de mange præmier.

Skytterne samlet i lunden ved 50 års jubilæumsskydningen i 1907.
Midt i billedet er de mange præmier.