TOTAL AFLYSNING

I lyset af det nye forbud om at samles mere end 10 mennesker er det blevet umuligt at gennemføre vores generalforsamling, da det kræver minimum 12 deltagere. Ligeledes kræves der fysisk tilstedeværelse fra deltagerne ifølge vedtægterne. Altså kan vi heller ikke gennemføre den online, hvis nogen skulle få den besynderlige ide.

Da vi nu har et forbud, må vi konstatere, at der er force majeure og dermed er der også mulighed for at flytte generalforsamlingen til et bedre tidspunkt.

Ministeriet foreslår dog, at de indstillede fugleunger betragtes som optagede, så de kan deltage i sommerens skydning (med mindre den også bliver aflyst). Hvis der er indvendinger mod dette, vil vi gerne have dem på mail inden mandag. Ellers sender vi diverse materialer ud til fugleungerne og deres stillere i næste uge. 

De øvrige emner på dagsordenen kommer vi jo nok igennem,  når det atter bliver muligt at mødes. Indtil da vil Ministeriet fortsætte som en form for forretningsministerium og kun tage absolut nødvendige initiativer (iøvrigt helt som Ministeriet plejer …).

Slutteligt vil jeg gerne understrege, at Ministeriet er tilfredse med, at det der andet ministerium (ovre i København), har truffet ovennævnte beslutninger. Således behøver vi i det rigtige Ministerium ikke at skride til yderligheder, sætte foden ned eller på anden vis sætte kollegerne ovre på Christiansborg (yderligere) på plads. 

At gavne og fornøie – hav stedse det for øie.

På ministeriet vegne


Statsministeren